LRC-TNU
Đang tải dữ liệu...
A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đề xuất mô hình quản lý nhà nước cấp cơ sở đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đề xuất mô hình quản lý nhà nước cấp cơ sở đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đề xuất mô hình quản lý nhà nước cấp cơ sở đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn

 • Nhan đề :
 • Đề xuất mô hình quản lý nhà nước cấp cơ sở đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Tác giả :
 • Bùi Bằng Đoàn
 • Năm xuất bản :
 • 2011
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nông nghiệp ,Phát triển nông thôn,Quản lý nhà nước,Mô hình
 • Mô tả :
 • tr.44-51
Online: 271
Lượt truy cập: 8,577,296
Số lượt tải: 3,496,542