LRC-TNU
Đang tải dữ liệu...
A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tăng cường tính chống chịu và cải tiến chất lượng giống lúa bằng công nghệ sinh học thực vật- Phần Phụ lục

Tăng cường tính chống chịu và cải tiến chất lượng giống lúa bằng công nghệ sinh học thực vật- Phần Phụ lục

Tăng cường tính chống chịu và cải tiến chất lượng giống lúa bằng công nghệ sinh học thực vật- Phần Phụ lục

 • Nhan đề :
 • Tăng cường tính chống chịu và cải tiến chất lượng giống lúa bằng công nghệ sinh học thực vật- Phần Phụ lục
 • Tác giả :
 • Lê Trần Bình,Nông Văn Hải,Phan Văn Chi,Nguyễn Hữu Cường
 • Năm xuất bản :
 • 2006
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lúa,Sinh học nông nghiệp,Công nghệ sinh học thực vật
 • Mô tả :
 • 87 tr. + PL
File tóm tắt đang được cập nhật
Online: 404
Lượt truy cập: 9,046,420
Số lượt tải: 3,500,871