A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Advanced computing and intelligent engineering. Volume 2

Advanced computing and intelligent engineering. Volume 2

Advanced computing and intelligent engineering. Volume 2

 • Nhan đề :
 • Advanced computing and intelligent engineering. Volume 2
 • Tác giả :
 • Bibudhendu Pati, Chhabi Rani Panigrahi, Rajkumar Buyya
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Springer
 • Từ khóa :
 • Computing,Intelligent engineering
 • Số trang :
 • 584 tr.
Tải file tóm tắt Advanced computing and intelligent engineering. Volume 2

File Tóm tắt

Online: 127
Lượt truy cập: 13,777,751
Số lượt tải: 1,929,854
})