A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

An integrated approach to communication theory and research

An integrated approach to communication theory and research

An integrated approach to communication theory and research

 • Nhan đề :
 • An integrated approach to communication theory and research
 • Tác giả :
 • Don W. Stracks;Michael B. Saliuen
 • Năm xuất bản :
 • 2009
 • Nhà Xuất bản :
 • Routledge
 • Từ khóa :
 • Communication—Methodology,Mass media—Methodology
 • Số trang :
 • 591 p.
Tải file tóm tắt An integrated approach to communication theory and research

File Tóm tắt

Online: 198
Lượt truy cập: 11,157,770
Số lượt tải: 1,832,738
})