A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của bổ sung acid pak 4 way đến sức sản xuất của gà broiler Cobb 500 nuôi chuồng hở vụ hè

Ảnh hưởng của bổ sung acid pak 4 way đến sức sản xuất của gà broiler Cobb 500 nuôi chuồng hở vụ hè

Ảnh hưởng của bổ sung acid pak 4 way đến sức sản xuất của gà broiler Cobb 500 nuôi chuồng hở vụ hè

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của bổ sung acid pak 4 way đến sức sản xuất của gà broiler Cobb 500 nuôi chuồng hở vụ hè
 • Tác giả :
 • Trần Thanh Vân;Nguyễn Thị Thúy Mỵ;Vũ Thị Kim Dung
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Acid pak 4 way,Gà broiler,Sức sản xuất,Vụ hè
 • Số trang :
 • tr. 23-28
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của bổ sung acid pak 4 way đến sức sản xuất của gà broiler Cobb 500 nuôi chuồng hở vụ hè

File Tóm tắt

Online: 197
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})