A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của chế phẩm probiotic đến một số chỉ tiêu sức sản xuất của lợn thịt lai ba máu (Duroc X YL)

Ảnh hưởng của chế phẩm probiotic đến một số chỉ tiêu sức sản xuất của lợn thịt lai ba máu (Duroc X YL)

Ảnh hưởng của chế phẩm probiotic đến một số chỉ tiêu sức sản xuất của lợn thịt lai ba máu (Duroc X YL)

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của chế phẩm probiotic đến một số chỉ tiêu sức sản xuất của lợn thịt lai ba máu (Duroc X YL)
 • Tác giả :
 • Trần Thanh Vân;Nguyễn Thị Thúy My;Trần Thị Thúy Nguyệt
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Probiotic,Lợn thịt lai ba máu,Sơ sinh,Cai sữa,Xuất chuồng,Tiêu tốn thức ăn
 • Số trang :
 • tr. 191-197
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của chế phẩm probiotic đến một số chỉ tiêu sức sản xuất của lợn thịt lai ba máu (Duroc X YL)

File Tóm tắt

Online: 179
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})