A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của một số cây trồng xen với ngô đến tính chất đất và năng suất ngô trồng trên đất cát biển tỉnh Nghệ An

Ảnh hưởng của một số cây trồng xen với ngô đến tính chất đất và năng suất ngô trồng trên đất cát biển tỉnh Nghệ An

Ảnh hưởng của một số cây trồng xen với ngô đến tính chất đất và năng suất ngô trồng trên đất cát biển tỉnh Nghệ An

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của một số cây trồng xen với ngô đến tính chất đất và năng suất ngô trồng trên đất cát biển tỉnh Nghệ An
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Bích Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đất cát biển,Trồng xen ngô
 • Số trang :
 • tr. : 264-272
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của một số cây trồng xen với ngô đến tính chất đất và năng suất ngô trồng trên đất cát biển tỉnh Nghệ An

File Tóm tắt

Online: 216
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,767
})