A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của nhôm tới tỷ lệ nảy mầm, một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh ở cây đậu xanh giai đoạn nảy mầm và vai trò của axit salicylic ngoại sinh

Ảnh hưởng của nhôm tới tỷ lệ nảy mầm, một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh ở cây đậu xanh giai đoạn nảy mầm và vai trò của axit salicylic ngoại sinh

Ảnh hưởng của nhôm tới tỷ lệ nảy mầm, một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh ở cây đậu xanh giai đoạn nảy mầm và vai trò của axit salicylic ngoại sinh

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của nhôm tới tỷ lệ nảy mầm, một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh ở cây đậu xanh giai đoạn nảy mầm và vai trò của axit salicylic ngoại sinh
 • Tác giả :
 • La Việt Hồng;Nguyễn Diệu Linh;Nguyễn Văn Đính;Cao Phi Bằng;Chu Đức Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cây đậu xanh,Axit salicylic,Nảy mầm,Prolin,Peroxidase,Nhôm
 • Số trang :
 • tr. 29-33
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của nhôm tới tỷ lệ nảy mầm, một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh ở cây đậu xanh giai đoạn nảy mầm và vai trò của axit salicylic ngoại sinh

File Tóm tắt

Online: 198
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})