A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của trọng số luật mờ đến hiệu quả điều khiển kết cấu chịu tải động đất

Ảnh hưởng của trọng số luật mờ đến hiệu quả điều khiển kết cấu chịu tải động đất

Ảnh hưởng của trọng số luật mờ đến hiệu quả điều khiển kết cấu chịu tải động đất

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của trọng số luật mờ đến hiệu quả điều khiển kết cấu chịu tải động đất
 • Tác giả :
 • Bùi Hải Lê
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dao động kết cấu,Động đất,Điều khiển mờ,Điều chỉnh hệ luật,Trọng số luật
 • Số trang :
 • tr. 11-17
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của trọng số luật mờ đến hiệu quả điều khiển kết cấu chịu tải động đất

File Tóm tắt

Online: 194
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,237
})