A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N và tần suất đảo trộn đến hàm lượng dinh dưỡng trong quá trình ủ phân gà

Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N và tần suất đảo trộn đến hàm lượng dinh dưỡng trong quá trình ủ phân gà

Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N và tần suất đảo trộn đến hàm lượng dinh dưỡng trong quá trình ủ phân gà

 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N và tần suất đảo trộn đến hàm lượng dinh dưỡng trong quá trình ủ phân gà
 • Tác giả :
 • Nguyễn Tất Cảnh;Trần Thị Thiêm;Lê Văn Phụng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ủ phân,Tỷ lệ C:N,Đảo trộn,Lượng đạm tổng số tích lũy bị mất.
 • Số trang :
 • tr. 1-13
Tải file tóm tắt Ảnh hưởng của tỷ lệ C:N và tần suất đảo trộn đến hàm lượng dinh dưỡng trong quá trình ủ phân gà

File Tóm tắt

Online: 163
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,767
})