A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Bài toán tựa cân bằng tổng quát và ý nghĩa kinh tế

Bài toán tựa cân bằng tổng quát và ý nghĩa kinh tế

Bài toán tựa cân bằng tổng quát và ý nghĩa kinh tế

 • Nhan đề :
 • Bài toán tựa cân bằng tổng quát và ý nghĩa kinh tế
 • Tác giả :
 • Nguyễn Quỳnh Hoa
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Toán ứng dụng,Mô hình kinh tế,Bài toán tựa cân bằng tổng quát,Điều kiện đủ,Lý thuyết tối ưu,Tựa quan hệ biến phân
 • Số trang :
 • tr. 218-222
Tải file tóm tắt Bài toán tựa cân bằng tổng quát và ý nghĩa kinh tế

File Tóm tắt

Online: 238
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,233
})