A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Biến động nguồn lợi hải sản ở vùng biển vịnh Bắc Bộ giai đoạn 2000-2015

Biến động nguồn lợi hải sản ở vùng biển vịnh Bắc Bộ giai đoạn 2000-2015

Biến động nguồn lợi hải sản ở vùng biển vịnh Bắc Bộ giai đoạn 2000-2015

 • Nhan đề :
 • Biến động nguồn lợi hải sản ở vùng biển vịnh Bắc Bộ giai đoạn 2000-2015
 • Tác giả :
 • Mai Công Nhuận;Nguyễn Khắc Bát;Vũ Việt Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hải sản,Trữ lượng,Mật độ phân bố,Sản lượng,Lưới kéo,Thủy âm
 • Số trang :
 • tr. 874-884
Tải file tóm tắt Biến động nguồn lợi hải sản ở vùng biển vịnh Bắc Bộ giai đoạn 2000-2015

File Tóm tắt

Online: 198
Lượt truy cập: 11,157,770
Số lượt tải: 1,832,742
})