A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Biện pháp phát triển kỹ năng tìm việc sau tốt nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Biện pháp phát triển kỹ năng tìm việc sau tốt nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Biện pháp phát triển kỹ năng tìm việc sau tốt nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

  • Nhan đề :
  • Biện pháp phát triển kỹ năng tìm việc sau tốt nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
  • Tác giả :
  • Hà Thị Trường
  • Năm xuất bản :
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Giáo dục,Tìm việc làm,Kỹ năng,Sinh viên sau tốt nghiệp,Trường Cao đẳng Kinh t ế - Tài chính Thái Nguyên
  • Số trang :
  • tr. 85-91
Tải file tóm tắt Biện pháp phát triển kỹ năng tìm việc sau tốt nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 195
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,237
})