A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Biên tập viên, phóng viên hạng III: Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

Biên tập viên, phóng viên hạng III: Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

Biên tập viên, phóng viên hạng III: Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

 • Nhan đề :
 • Biên tập viên, phóng viên hạng III: Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
 • Tác giả :
 • Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Thông tin và truyền thông
 • Từ khóa :
 • Biên tập viên,Phóng viên,Chức danh nghề nghiệp,Tài liệu bồi dưỡng
 • Số trang :
 • 494 tr.
Tải file tóm tắt Biên tập viên, phóng viên hạng III: Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

File Tóm tắt

Online: 207
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,748
})