A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chỉ số khả quy và bội bất khả quy của môđun trên vành giao hoán Noether

Chỉ số khả quy và bội bất khả quy của môđun trên vành giao hoán Noether

Chỉ số khả quy và bội bất khả quy của môđun trên vành giao hoán Noether

 • Nhan đề :
 • Chỉ số khả quy và bội bất khả quy của môđun trên vành giao hoán Noether
 • Tác giả :
 • Souphalak Phetsalad
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Chỉ số khả quy,Bội bất khả quy,Vành giao hoán Noether
 • Số trang :
 • 45 tr.
Tải file tóm tắt Chỉ số khả quy và bội bất khả quy của môđun trên vành giao hoán Noether

File Tóm tắt

Online: 491
Lượt truy cập: 14,887,762
Số lượt tải: 1,942,438
})