A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chiết lỏng-lỏng Zirconi(IV) bằng tác nhân amin bậc cao CTAB/n-HEXAN từ môi trường axit sunfuric

Chiết lỏng-lỏng Zirconi(IV) bằng tác nhân amin bậc cao CTAB/n-HEXAN từ môi trường axit sunfuric

Chiết lỏng-lỏng Zirconi(IV) bằng tác nhân amin bậc cao CTAB/n-HEXAN từ môi trường axit sunfuric

 • Nhan đề :
 • Chiết lỏng-lỏng Zirconi(IV) bằng tác nhân amin bậc cao CTAB/n-HEXAN từ môi trường axit sunfuric
 • Tác giả :
 • Chu Mạnh Nhương
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Zr(IV),H2SO4,CTAB,n-hexan,Dung lượng chiết,Đường đẳng nhiệt chiết,Giản đồ Mc Cable-Thiele
 • Số trang :
 • tr. 243-248
Tải file tóm tắt Chiết lỏng-lỏng Zirconi(IV) bằng tác nhân amin bậc cao CTAB/n-HEXAN từ môi trường axit sunfuric

File Tóm tắt

Online: 190
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,237
})