A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chuyển gen ZmDEF1 vào giống ngô địa phương Si Ma Cai thông qua Agrobacterium Tumefaciens

Chuyển gen ZmDEF1 vào giống ngô địa phương Si Ma Cai thông qua Agrobacterium Tumefaciens

Chuyển gen ZmDEF1 vào giống ngô địa phương Si Ma Cai thông qua Agrobacterium Tumefaciens

 • Nhan đề :
 • Chuyển gen ZmDEF1 vào giống ngô địa phương Si Ma Cai thông qua Agrobacterium Tumefaciens
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Huệ Khang;Bùi Thị Minh Thúy;Trần Thị Hồng;Vì Thị Xuân Thủy;Chu Hoàng Mậu
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ngô Si Ma Cai,Chuyển gen,Gen ZmDEF1,Agrobacterium Tumefaciens,Ức chế anpha-amylase
 • Số trang :
 • tr. 155-159
Tải file tóm tắt Chuyển gen ZmDEF1 vào giống ngô địa phương Si Ma Cai thông qua Agrobacterium Tumefaciens

File Tóm tắt

Online: 150
Lượt truy cập: 12,166,651
Số lượt tải: 1,848,230
})