A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với phát triển nhân lực nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với phát triển nhân lực nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với phát triển nhân lực nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với phát triển nhân lực nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Minh Nguyệt;Dương Thu Hà;Nông Thị Phương Thu;Nguyễn Thị Thanh Thắm
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Nguồn nhân lực,Cách mạng công nghiệp 4.0,Nhân lực nông nghiệp,Nông nghiệp công nghệ cao
 • Số trang :
 • tr. 101-109
Tải file tóm tắt Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với phát triển nhân lực nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 105
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})