A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đa dạng hình thái của tập đoàn ngô tẻ địa phương thu thập tại tỉnh Lai Châu và Điện Biên

Đa dạng hình thái của tập đoàn ngô tẻ địa phương thu thập tại tỉnh Lai Châu và Điện Biên

Đa dạng hình thái của tập đoàn ngô tẻ địa phương thu thập tại tỉnh Lai Châu và Điện Biên

 • Nhan đề :
 • Đa dạng hình thái của tập đoàn ngô tẻ địa phương thu thập tại tỉnh Lai Châu và Điện Biên
 • Tác giả :
 • Vũ Đăng Toàn
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ngô địa phương,Đa dạng di truyền,Đặc điểm hình thái nông sinh học,Mối quan hệ di truyền
 • Số trang :
 • tr. 997-1005
Tải file tóm tắt Đa dạng hình thái của tập đoàn ngô tẻ địa phương thu thập tại tỉnh Lai Châu và Điện Biên

File Tóm tắt

Online: 196
Lượt truy cập: 14,887,762
Số lượt tải: 1,942,435
})