A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của lao phổi ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Thái Nguyên

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của lao phổi ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Thái Nguyên

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của lao phổi ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của lao phổi ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Cao Quý Tư
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lao phổi,Đái tháo đường,Lâm sàng,Cận lâm sàng,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 10-15
Tải file tóm tắt Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của lao phổi ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 213
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,233
})