A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh
 • Tác giả :
 • Trần Thị Trang
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Y dược
 • Từ khóa :
 • Đái tháo đường thai kỳ,Đặc điểm lâm sàng,Đặc điểm cận lâm sàng
 • Số trang :
 • 92 tr.
Tải file tóm tắt Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

File Tóm tắt

Online: 212
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,753
})