A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đặc điểm lâm sàng và nhân cách ở bệnh nhân rối loạn phân ly tại Khoa Tâm thần Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Đặc điểm lâm sàng và nhân cách ở bệnh nhân rối loạn phân ly tại Khoa Tâm thần Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Đặc điểm lâm sàng và nhân cách ở bệnh nhân rối loạn phân ly tại Khoa Tâm thần Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đặc điểm lâm sàng và nhân cách ở bệnh nhân rối loạn phân ly tại Khoa Tâm thần Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đắc Vinh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bệnh nhân rối loạn phân lý,Đặc điểm lâm sàng,Nhân cách,Khoa Tâm thần,Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
 • Số trang :
 • tr. 3-9
Tải file tóm tắt Đặc điểm lâm sàng và nhân cách ở bệnh nhân rối loạn phân ly tại Khoa Tâm thần Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 179
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,241
})