A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá ảnh hưởng của biện pháp tỉa quả và vật liệu bao quả tới kích thước và chất lượng quả giống táo 05 (Ziziphus mauritiana Lamk.)

Đánh giá ảnh hưởng của biện pháp tỉa quả và vật liệu bao quả tới kích thước và chất lượng quả giống táo 05 (Ziziphus mauritiana Lamk.)

Đánh giá ảnh hưởng của biện pháp tỉa quả và vật liệu bao quả tới kích thước và chất lượng quả giống táo 05 (Ziziphus mauritiana Lamk.)

 • Nhan đề :
 • Đánh giá ảnh hưởng của biện pháp tỉa quả và vật liệu bao quả tới kích thước và chất lượng quả giống táo 05 (Ziziphus mauritiana Lamk.)
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Phượng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Táo,Hàm lượng chất rắn hòa tan tổng số,Sâu bệnh,Lãi thuần,Hàm lượng axit tổng số
 • Số trang :
 • tr. 14-23
Tải file tóm tắt Đánh giá ảnh hưởng của biện pháp tỉa quả và vật liệu bao quả tới kích thước và chất lượng quả giống táo 05 (Ziziphus mauritiana Lamk.)

File Tóm tắt

Online: 237
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,748
})