A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá ảnh hưởng của men TUAF-Saccha bổ sung trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ

Đánh giá ảnh hưởng của men TUAF-Saccha bổ sung trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ

Đánh giá ảnh hưởng của men TUAF-Saccha bổ sung trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ

 • Nhan đề :
 • Đánh giá ảnh hưởng của men TUAF-Saccha bổ sung trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ
 • Tác giả :
 • Hồ Thị Bích Ngọc;Lê Minh Châu;Cù Thị Thúy Nga
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Men TUAF Saccha,Gà đẻ Dominant,Probiotics,Năng suất trứng
 • Số trang :
 • tr. 197-203
Tải file tóm tắt Đánh giá ảnh hưởng của men TUAF-Saccha bổ sung trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ

File Tóm tắt

Online: 181
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})