A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá chuỗi giá trị sản phẩm gỗ keo trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá chuỗi giá trị sản phẩm gỗ keo trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá chuỗi giá trị sản phẩm gỗ keo trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Đánh giá chuỗi giá trị sản phẩm gỗ keo trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đức Quế
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Gỗ keo,Chuỗi giá trị sản phẩm,Phú Lương,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 83 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá chuỗi giá trị sản phẩm gỗ keo trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 79
Lượt truy cập: 13,777,751
Số lượt tải: 1,929,867
})