A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: đường Bắc Sơn kéo dài đoạn qua địa phận phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2018

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: đường Bắc Sơn kéo dài đoạn qua địa phận phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2018

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: đường Bắc Sơn kéo dài đoạn qua địa phận phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2018

 • Nhan đề :
 • Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: đường Bắc Sơn kéo dài đoạn qua địa phận phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2018
 • Tác giả :
 • Vũ Kim Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Dự án,Đường Bắc Sơn kéo dài,Bồi Thường,Giải phóng mặt bằng,Thịnh Đán,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 89 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: đường Bắc Sơn kéo dài đoạn qua địa phận phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2018

File Tóm tắt

Online: 170
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,868
})