A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

 • Nhan đề :
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
 • Tác giả :
 • Trần Thị Tươi
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Đất nông nghiệp,Sử dụng,Hiệu quả,Kim Sơn,Ninh Bình
 • Số trang :
 • 76 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

File Tóm tắt

Online: 290
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,871
})