LRC-TNU
Đang tải dữ liệu...
A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá hiệu quả và đề xuất hường sử dụng đất nông nghiệp huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Đánh giá hiệu quả và đề xuất hường sử dụng đất nông nghiệp huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Đánh giá hiệu quả và đề xuất hường sử dụng đất nông nghiệp huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

 • Nhan đề :
 • Đánh giá hiệu quả và đề xuất hường sử dụng đất nông nghiệp huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Anh Sơn
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Đất nông nghiệp,Sử dụng,Quản lý,Hà Tĩnh
 • Mô tả :
 • 106 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá hiệu quả và đề xuất hường sử dụng đất nông nghiệp huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Online: 488
Lượt truy cập: 9,060,788
Số lượt tải: 3,500,952