A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá khả năng chịu hạn của bộ 102 giống lúa Indica địa phương Việt Nam

Đánh giá khả năng chịu hạn của bộ 102 giống lúa Indica địa phương Việt Nam

Đánh giá khả năng chịu hạn của bộ 102 giống lúa Indica địa phương Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Đánh giá khả năng chịu hạn của bộ 102 giống lúa Indica địa phương Việt Nam
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Giang
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lúa,Chịu hạn,Indica,Lúa địa phương
 • Số trang :
 • tr. 161-172
Tải file tóm tắt Đánh giá khả năng chịu hạn của bộ 102 giống lúa Indica địa phương Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 212
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,753
})