A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản tại tỉnh Tuyên Quang

Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản tại tỉnh Tuyên Quang

Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản tại tỉnh Tuyên Quang

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản tại tỉnh Tuyên Quang
 • Tác giả :
 • Kiều Quang Lập;Nguyễn Thị Hồng Viên
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Quản lý nhà nước,Khai thác khoáng sản,Quy hoạch khoáng sản,Quản lý tài nguyên
 • Số trang :
 • tr. 222-228
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản tại tỉnh Tuyên Quang

File Tóm tắt

Online: 167
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,868
})