A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2004 – 2018

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2004 – 2018

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2004 – 2018

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2004 – 2018
 • Tác giả :
 • Bùi Huy Tuấn
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Đất đai,Nông nghiệp,Lâm nghiệp,Sử dụng,Quản lý
 • Số trang :
 • 94 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2004 – 2018

File Tóm tắt

Online: 196
Lượt truy cập: 11,157,770
Số lượt tải: 1,832,738
})