A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
 • Tác giả :
 • Lê Hữu Hồng
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Chất thải rắn sinh hoạt,Quản lý,Giải pháp,Phong Thổ,Lai Châu
 • Số trang :
 • 84 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

File Tóm tắt

Online: 232
Lượt truy cập: 14,887,762
Số lượt tải: 1,942,435
})