A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tiếp cận tín dụng của các hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tiếp cận tín dụng của các hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tiếp cận tín dụng của các hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tiếp cận tín dụng của các hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Vũ Việt Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Hợp tác xã nông nghiệp,Thực trạng,Giải pháp,Tín dụng,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 115 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tiếp cận tín dụng của các hợp tác xã nông nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 267
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,868
})