A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tâm linh thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tâm linh thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tâm linh thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

 • Nhan đề :
 • Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tâm linh thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Hồng Nhung;Phùng Thị Kim Anh;Nguyễn Ngọc Lan;Đỗ Huyền Trang
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Du lịch tâm linh,Tài nguyên văn hóa,Di tích văn hóa lịch sử
 • Số trang :
 • tr. 208-215
Tải file tóm tắt Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tâm linh thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

File Tóm tắt

Online: 283
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,876
})