A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá tình hình thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá tình hình thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá tình hình thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

  • Nhan đề :
  • Đánh giá tình hình thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
  • Tác giả :
  • Nguyễn Văn Đức
  • Năm xuất bản :
  • 2020
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Đánh giá,Chương trình,OCOP,Bình Liêu
  • Số trang :
Tải file tóm tắt Đánh giá tình hình thực hiện chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

File Tóm tắt

Online: 248
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,767
})