A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đánh giá việc thực hiện và đề xuất giải pháp đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Đánh giá việc thực hiện và đề xuất giải pháp đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Đánh giá việc thực hiện và đề xuất giải pháp đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

 • Nhan đề :
 • Đánh giá việc thực hiện và đề xuất giải pháp đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
 • Tác giả :
 • Lê Thị Hương
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Chuẩn nông thôn mới,Giải pháp,Tân Uyên,Lai Châu
 • Số trang :
 • 115 tr.
Tải file tóm tắt Đánh giá việc thực hiện và đề xuất giải pháp đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

File Tóm tắt

Online: 236
Lượt truy cập: 14,887,762
Số lượt tải: 1,942,435
})