A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Điều kiện cần hữu hiệu cho nghiệm hữu hiệu Henig địa phương của bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc qua đạo hàm Studniarski

Điều kiện cần hữu hiệu cho nghiệm hữu hiệu Henig địa phương của bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc qua đạo hàm Studniarski

Điều kiện cần hữu hiệu cho nghiệm hữu hiệu Henig địa phương của bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc qua đạo hàm Studniarski

 • Nhan đề :
 • Điều kiện cần hữu hiệu cho nghiệm hữu hiệu Henig địa phương của bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc qua đạo hàm Studniarski
 • Tác giả :
 • Đinh Diệu Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Điều kiện cần tối ưu cho bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc,Điều kiện cần hữu hiệu,Nghiệm hữu hiệu Henig địa phương,Nghiệm siêu hữu hiệu địa phương,Đạo hàm Studniaski
 • Số trang :
 • tr. 548-552
Tải file tóm tắt Điều kiện cần hữu hiệu cho nghiệm hữu hiệu Henig địa phương của bài toán cân bằng vectơ có ràng buộc qua đạo hàm Studniarski

File Tóm tắt

Online: 223
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,237
})