A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Định lí điểm bất động đối với ánh xạ Co Geraghty hữu tỉ trong không gian b2-Metric

Định lí điểm bất động đối với ánh xạ Co Geraghty hữu tỉ trong không gian b2-Metric

Định lí điểm bất động đối với ánh xạ Co Geraghty hữu tỉ trong không gian b2-Metric

 • Nhan đề :
 • Định lí điểm bất động đối với ánh xạ Co Geraghty hữu tỉ trong không gian b2-Metric
 • Tác giả :
 • Sitphachanh Phanitsavong
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Ánh xạ Co Geraghty hữu tỉ,Không gian b2-Metric
 • Số trang :
 • 46 tr.
Tải file tóm tắt Định lí điểm bất động đối với ánh xạ Co Geraghty hữu tỉ trong không gian b2-Metric

File Tóm tắt

Online: 199
Lượt truy cập: 14,887,762
Số lượt tải: 1,942,435
})