A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đổi mới dạy học các môn kinh tế học trong chương trình đào tạo cử nhân giáo dục chính trị ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới

Đổi mới dạy học các môn kinh tế học trong chương trình đào tạo cử nhân giáo dục chính trị ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới

Đổi mới dạy học các môn kinh tế học trong chương trình đào tạo cử nhân giáo dục chính trị ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới

 • Nhan đề :
 • Đổi mới dạy học các môn kinh tế học trong chương trình đào tạo cử nhân giáo dục chính trị ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giáo dục phổ thông,Giáo dục kinh tế,Giáo dục chính trị,Giáo dục công dân,Nội dung giáo dục
 • Số trang :
 • tr. 92-97
Tải file tóm tắt Đổi mới dạy học các môn kinh tế học trong chương trình đào tạo cử nhân giáo dục chính trị ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới

File Tóm tắt

Online: 193
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,231
})