A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đối thoại với nhân dân trong giải quyết vấn đề thực tiễn từ cơ sở tỉnh Ninh Bình - Kinh nghiệm và giải pháp

Đối thoại với nhân dân trong giải quyết vấn đề thực tiễn từ cơ sở tỉnh Ninh Bình - Kinh nghiệm và giải pháp

Đối thoại với nhân dân trong giải quyết vấn đề thực tiễn từ cơ sở tỉnh Ninh Bình - Kinh nghiệm và giải pháp

 • Nhan đề :
 • Đối thoại với nhân dân trong giải quyết vấn đề thực tiễn từ cơ sở tỉnh Ninh Bình - Kinh nghiệm và giải pháp
 • Tác giả :
 • Trần Hồng Quảng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Đối thoại,Nhân dân,Thực tiễn,Cơ sở,Ninh Bình
 • Số trang :
 • tr. 85-89
Tải file tóm tắt Đối thoại với nhân dân trong giải quyết vấn đề thực tiễn từ cơ sở tỉnh Ninh Bình - Kinh nghiệm và giải pháp

File Tóm tắt

Online: 135
Lượt truy cập: 12,166,651
Số lượt tải: 1,848,234
})