A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp phát triển Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở Yên Bái

Giải pháp phát triển Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở Yên Bái

Giải pháp phát triển Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở Yên Bái

  • Nhan đề :
  • Giải pháp phát triển Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở Yên Bái
  • Tác giả :
  • Hoàng Quốc Cường
  • Năm xuất bản :
  • 2009
  • Nhà Xuất bản :
  • Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh
  • Từ khóa :
  • Kinh tế nông nghiệp,Sản xuất hàng hóa,Yên Bái
  • Số trang :
  • 118 tr.
Tải file tóm tắt Giải pháp phát triển Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở Yên Bái

File Tóm tắt

Online: 164
Lượt truy cập: 10,274,484
Số lượt tải: 1,823,819
})