A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hành vi nhà đầu tư và ứng xử của địa phương trong thu hút đầu tư vào các tỉnh biên giới phía Bắc

Hành vi nhà đầu tư và ứng xử của địa phương trong thu hút đầu tư vào các tỉnh biên giới phía Bắc

Hành vi nhà đầu tư và ứng xử của địa phương trong thu hút đầu tư vào các tỉnh biên giới phía Bắc

 • Nhan đề :
 • Hành vi nhà đầu tư và ứng xử của địa phương trong thu hút đầu tư vào các tỉnh biên giới phía Bắc
 • Tác giả :
 • Trần Văn Quyết;Nguyễn Bích Hồng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Nhà đầu tư,Ứng xử,Địa phương,Biên giới,Phía Bắc
 • Số trang :
 • 201 tr.
Tải file tóm tắt Hành vi nhà đầu tư và ứng xử của địa phương trong thu hút đầu tư vào các tỉnh biên giới phía Bắc

File Tóm tắt

Online: 147
Lượt truy cập: 12,166,651
Số lượt tải: 1,848,230
})