A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hiệu quả can thiệp giáo dục sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi dân tộc Sàn Dìu mắc bệnh quanh răng tại xã Nam Hòa huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Hiệu quả can thiệp giáo dục sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi dân tộc Sàn Dìu mắc bệnh quanh răng tại xã Nam Hòa huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Hiệu quả can thiệp giáo dục sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi dân tộc Sàn Dìu mắc bệnh quanh răng tại xã Nam Hòa huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Hiệu quả can thiệp giáo dục sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi dân tộc Sàn Dìu mắc bệnh quanh răng tại xã Nam Hòa huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nông Phương Mai
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Y Dược
 • Từ khóa :
 • Nha khoa,Bệnh quanh răng,Người cao tuổi,Dân tộc Sán Dìu,Nam Hòa,Đồng Hỷ,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 200 tr.
Tải file tóm tắt Hiệu quả can thiệp giáo dục sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi dân tộc Sàn Dìu mắc bệnh quanh răng tại xã Nam Hòa huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 468
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,847
})