A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hoạt động xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới tại vùng chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Hoạt động xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới tại vùng chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Hoạt động xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới tại vùng chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Hoạt động xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới tại vùng chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đặng Thị Bích Huệ;Đặng Thị Mai Lan;Nguyễn Quốc Huy
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Du lịch cộng đồng,Nông thôn mới,Chè Tân Cương,Kinh tế
 • Số trang :
 • tr. 193-198
Tải file tóm tắt Hoạt động xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới tại vùng chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 69
Lượt truy cập: 13,819,229
Số lượt tải: 1,930,982
})