A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hướng dẫn soạn thảo văn bản tuyển tập, tham khảo các mẫu diễn văn, các bài phát biểu dành cho lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo

Hướng dẫn soạn thảo văn bản tuyển tập, tham khảo các mẫu diễn văn, các bài phát biểu dành cho lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo

Hướng dẫn soạn thảo văn bản tuyển tập, tham khảo các mẫu diễn văn, các bài phát biểu dành cho lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo

 • Nhan đề :
 • Hướng dẫn soạn thảo văn bản tuyển tập, tham khảo các mẫu diễn văn, các bài phát biểu dành cho lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo
 • Tác giả :
 • Quý Lâm, Kim Phượng
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Lao Động
 • Từ khóa :
 • Văn bản;Soạn thảo;Hướng dẫn;Giáo dục
 • Số trang :
 • 407 tr.
Tải file tóm tắt Hướng dẫn soạn thảo văn bản tuyển tập, tham khảo các mẫu diễn văn, các bài phát biểu dành cho lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo

File Tóm tắt

Online: 156
Lượt truy cập: 7,188,361
Số lượt tải: 1,787,456
})