A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kết hợp phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học E-Learning trong dạy học học phần xác suất thống kê cho sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên

Kết hợp phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học E-Learning trong dạy học học phần xác suất thống kê cho sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên

Kết hợp phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học E-Learning trong dạy học học phần xác suất thống kê cho sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Kết hợp phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học E-Learning trong dạy học học phần xác suất thống kê cho sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Hồng Nga;Trương Thị Hồng Thúy;Hà Thị Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • E-learning,Giảng dạy,Dạy học truyền thống,Xác suất thống kê,Bảng quan sát COPUS
 • Số trang :
 • tr. 9-16
Tải file tóm tắt Kết hợp phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học E-Learning trong dạy học học phần xác suất thống kê cho sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 100
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})