A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Kết quả mô phỏng trên phần mềm Eta/Dynaform quá trình tạo hình một số chi tiết máy nông nghiệp bằng công nghệ dập tấm

Kết quả mô phỏng trên phần mềm Eta/Dynaform quá trình tạo hình một số chi tiết máy nông nghiệp bằng công nghệ dập tấm

Kết quả mô phỏng trên phần mềm Eta/Dynaform quá trình tạo hình một số chi tiết máy nông nghiệp bằng công nghệ dập tấm

 • Nhan đề :
 • Kết quả mô phỏng trên phần mềm Eta/Dynaform quá trình tạo hình một số chi tiết máy nông nghiệp bằng công nghệ dập tấm
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Trang;Phạm Thanh Cường;Trần Văn Hữu
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mô phỏng,Biến dạng,Eta/Dynaform,Máy nông nghiệp
 • Số trang :
 • tr. 830-837
Tải file tóm tắt Kết quả mô phỏng trên phần mềm Eta/Dynaform quá trình tạo hình một số chi tiết máy nông nghiệp bằng công nghệ dập tấm

File Tóm tắt

Online: 131
Lượt truy cập: 12,166,651
Số lượt tải: 1,848,229
})