A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Khai thác ứng dụng của phần mềm R trong giảng dạy ước lượng và kiểm định trong y, dược học tại trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Khai thác ứng dụng của phần mềm R trong giảng dạy ước lượng và kiểm định trong y, dược học tại trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Khai thác ứng dụng của phần mềm R trong giảng dạy ước lượng và kiểm định trong y, dược học tại trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Khai thác ứng dụng của phần mềm R trong giảng dạy ước lượng và kiểm định trong y, dược học tại trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Phương Quỳnh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phần mềm R,Cài đặt R,Ứng dụng R trong ước lượng,Ứng dụng R trong k iểm định,Biểu đồ
 • Số trang :
 • tr. 107-112
Tải file tóm tắt Khai thác ứng dụng của phần mềm R trong giảng dạy ước lượng và kiểm định trong y, dược học tại trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 188
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,237
})