A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Khảo sát các giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài ở Việt Nam

Khảo sát các giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài ở Việt Nam

Khảo sát các giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Khảo sát các giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Thu Giang;Hứa Ngọc Tân
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Người nước ngoài,Giáo trình tiếng Việt,Khung tham chiếu châu Âu,Đổi mới giáo dục,Chất lượng giảng dạy
 • Số trang :
 • tr. 419-426
Tải file tóm tắt Khảo sát các giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 322
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,880
})