A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Khảo sát, sàng lọc loài thực vật bản địa có khả năng xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng Crom tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Khảo sát, sàng lọc loài thực vật bản địa có khả năng xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng Crom tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Khảo sát, sàng lọc loài thực vật bản địa có khả năng xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng Crom tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

 • Nhan đề :
 • Khảo sát, sàng lọc loài thực vật bản địa có khả năng xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng Crom tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thành Hưng
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lu lu đực,Thực vật xử lý ô nhiễm,Xử lý đất ô nhiễm Cr,Kim loại nặng Cr,Thực vật bản địa
 • Số trang :
 • tr. 110-118
Tải file tóm tắt Khảo sát, sàng lọc loài thực vật bản địa có khả năng xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng Crom tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

File Tóm tắt

Online: 241
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,767
})